Με επιτυχία έκλεισε η χρηματοδότηση της Σειράς Α, ύψους €8,6 εκατ., του επενδυτικού προγράμματος της Brite Hellas, για την παραγωγή ημιδιαφανών φωτοβολταϊκών πάνελ για γεωργικές εφαρμογές, που θα παράγονται στις εγκαταστάσεις της, στη ΒΙ.ΠΕ, Πάτρας, με lead investor την New Energy Partners. Συμμετείχαν επίσης το European Innovation Council (EIC) και οι Brace 4 Impact, και Deep Capital Group.

https://www.epixeiro.gr/articl...