Οι επενδυτές μας

EIC Fund

Το Ταμείο EIC είναι ο βραχίονας επιχειρηματικών επενδύσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC). Με προϋπολογισμό 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, υποστηρίζει τις νεοφυείς επιχειρήσεις μέσω κεφαλαίων ασθενών για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο για τους ιδιώτες επενδυτές.

New Energy Partners Limited

Η New Energy Partners Limited παρέχει σχεδόν μετοχική χρηματοδότηση για μικρές και μεσαίες επενδύσεις βάσει έργων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή απόδοση, καύσιμα μετάβασης και τεχνολογίες που σχετίζονται με την ενέργεια στον ελληνικό χώρο ενεργειακής μετάβασης.

Deep Capital

Η Deep Capital είναι ένας διεθνής επενδυτικός όμιλος που επιβλέπει ένα ποικίλο χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων άμεσων επενδύσεων σε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, καθώς και άμεσων και έμμεσων επενδύσεων σε εταιρείες αρχικού σταδίου και ακίνητα.

Brace Special Purpose Agrisolar Holdings

Αναζήτηση