Τα προϊόντα μας

Η Brite Solar ιδρύθηκε το 2009 για να αναπτύξει έναν νέο τύπο φωτοβολταϊκού ηλιακού πάνελ για να καλύψει τις απαιτήσεις των εφαρμογών θερμοκηπίου.

Ηλιακό Γυαλί

Μια κρίσιμη τεχνολογία για τη βιώσιμη γεωργία

Η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, η οποία απαιτεί την αύξηση της παραγωγής τροφίμων, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργική παραγωγικότητα και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός για τη χρήση γης υπό το πρίσμα της επέκτασης της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθιστούν τη διαχείριση του συνδέσμου Τροφίμων/Νερού/Ενέργειας πιο προκλητική. Η ιδέα των Agrivoltaics επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση της γης για δύο σκοπούς: παραγωγή τροφίμων υπό ευνοϊκότερες συνθήκες και παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας.

Δείτε περισσότερα Navigation

Ηλεκτροχρωμικό – Δυναμικό Γυαλί

Οικονομικός Έλεγχος Φωτισμού

Σε έναν κόσμο που θερμαίνεται, η ζέστη επιβαρύνει σταθερά τους αστικούς πληθυσμούς. Η χρήση ενέργειας για ψύξη κτιρίων αποτελεί ήδη σημαντικό συστατικό της συνολικής ενεργειακής μας κατανάλωσης και πρόκειται να αυξηθεί μόνο τις επόμενες δεκαετίες.

Δείτε περισσότερα Navigation

Αναζήτηση