Η Brite Hellas ολοκλήρωσε με επιτυχία τον κύκλο χρηματοδότησης της σειράς A για συνολικό ποσό €8,6 εκ. Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση μονάδας παραγωγής ημιδιαφανών φωτοβολταϊκών (Agri-PV) στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας.

Η New Energy Capital (NEC) ήταν ο κύριος επενδυτής. Στο γύρο συμμετείχαν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (EIC), το Brace 4 Impact και το Deep Capital Group.

Η Brite Hellas, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στις επικαλύψεις νανοϋλικών για γυαλί. Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία της Brite έχει εκτεταμένες βιομηχανικές εφαρμογές, όπως Agri-PV συστήματα και «έξυπνο γυαλί» εξοικονόμησης ενέργειας για κτίρια.

Το Agri-PV επιτρέπει τη διπλή χρήση της γης για την παραγωγή τροφίμων και καθαρής ενέργειας. Είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά σε παγκόσμια κλίμακα. Το προϊόν της Brite, χάρη στην προηγμένη τεχνολογία του, συμβάλλει ενεργά στην υψηλότερη ανάπτυξη και παραγωγικότητα των υποκείμενων καλλιεργειών, τόσο σε θερμοκήπια όσο και σε ανοιχτούς αγρούς.

Ο Νίκος Κανόπουλος, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Brite Hellas, δήλωσε:

«Είμαστε πολύ αισιόδοξοι σχετικά με την ανάπτυξη της γραμμής παραγωγής Αγροφωτοβολταϊκών που θα κατασκευαστεί από τα έσοδα αυτού του γύρου χρηματοδότησης. Η σειρά που συνδυάζει τη χρήση νανοϋλικών με συμβατικά ηλιακά κύτταρα, είναι η πρώτη και μοναδική παγκοσμίως».

Το New Energy Capital (NEC), το οποίο διαχειρίζεται η New Energy Partners (NEP), είναι ένα ελληνικό ταμείο που επικεντρώνεται σε επενδύσεις ενεργειακής μετάβασης, όπως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και εφαρμοσμένες νέες τεχνολογίες στην ενεργειακή μετάβαση. Ο βασικός επενδυτής της NEC στην Ελληνική Τράπεζα Ανάπτυξης και Επενδύσεων (HDBI) μέσω της διευκόλυνσης Debt Fund. Ο Θεόδωρος Κιακίδης, συνιδρυτής της NEP δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που έχουμε την ευκαιρία να υποστηρίξουμε την Brite στην προσπάθειά της να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην πολλά υποσχόμενη αγορά Αγροφωτοβολταϊκών, έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού μας τις τεράστιες δυνατότητες της δεύτερης σειράς προϊόντων τους, σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης, το «έξυπνο γυαλί» εξοικονόμησης ενέργειας για κτίρια».

Σχετικά με το Ταμείο EIC

Το Ταμείο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: επενδύει σε όλες τις τεχνολογίες και κλάδους, καθώς και σε όλες τις χώρες και χώρες της ΕΕ που συνδέονται με το Horizon Europe. Παρέχει το επενδυτικό στοιχείο της μικτής χρηματοδότησης του EIC Accelerator. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενεργεί ως επενδυτικός σύμβουλος του Ταμείου EIC.

Το Ταμείο EIC στοχεύει να καλύψει ένα κρίσιμο χρηματοδοτικό κενό και ο κύριος σκοπός του είναι να υποστηρίξει τις εταιρείες στην ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση τεχνολογιών που προκαλούν αναστάτωση, γεφυρώνοντας και συνωστίζοντας τους παίκτες της αγοράς και περαιτέρω επιμερισμό του κινδύνου δημιουργώντας ένα μεγάλο δίκτυο παρόχων κεφαλαίων και στρατηγικών εταίρων κατάλληλο για συνεπενδύσεις και επακόλουθη χρηματοδότηση.

Το Ταμείο δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ενδυνάμωση και την υποστήριξη των γυναικών ιδρυτών καθώς και στη φιλοδοξία να μειωθεί το χάσμα καινοτομίας μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Η Σβετοσλάβα Γκεοργκίεβα, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου EIC, δήλωσε: «Το Ταμείο EIC έχει γίνει ισχυρός παράγοντας στις επενδύσεις βαθιάς τεχνολογίας της ΕΕ. Η μοναδική προσέγγιση χρηματοδότησης μέσω του EIC, που συνδυάζει επιχορηγήσεις και ίδια κεφάλαια, προσελκύει σημαντικό ενδιαφέρον από τις πιο υποσχόμενες νεοσύστατες επιχειρήσεις της Ευρώπης και τους παρέχει τα μέσα για να αναπτύξουν και να κλιμακώσουν τις επιχειρήσεις τους στην Ευρώπη. Η επένδυσή μας θα βοηθήσει την Brite Hellas να χρηματοδοτήσει την παραγωγική της μονάδα ημιδιαφανών φωτοβολταϊκών που επιτρέπουν τη διπλή χρήση γης για την παραγωγή τροφίμων και καθαρής ενέργειας».

Η Brace 4 Impact επενδύει διεθνώς σε τεχνολογίες αγροδιατροφής, γαλάζιας οικονομίας, κυκλικής οικονομίας και απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα με επεκτάσιμες περιπτώσεις χρήσης και θετικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία. Ο Σπύρος Πούλιος, Διευθύνων Σύμβουλος της Brace δήλωσε: «Η Brite είναι μια ελληνική εταιρεία με παγκόσμια τεχνολογική αιχμή σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά. Αυτός ο γύρος χρηματοδότησης θα επιτρέψει στην Brite να επεκταθεί διεθνώς ενώ θα δημιουργήσει τη βάση παραγωγής της στην Ελλάδα».

Η Deep Capital Group διαχειρίζεται ένα διαφοροποιημένο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για άμεσες επενδύσεις σε καινοτόμες εταιρείες αρχικού σταδίου στον τομέα της τεχνολογίας. Ο Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Επικεφαλής Στρατηγικής & Εξωτερικών Υποθέσεων του Ομίλου, δήλωσε: "η επένδυση στη Brite αντανακλά τη φιλοσοφία του Ομίλου μας να υποστηρίζει εταιρείες με διεθνή προσανατολισμό τόσο σε επίπεδο ανάπτυξης, όσο και στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων για την κοινωνία και τον επιχειρηματικό κόσμο".