Μοναδική καινοτομία στις νέες εγκαταστάσεις της Brite Solar στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας στην Ελλάδα. Η πρώτη και μοναδική, στην κατηγορία της, γραμμή παραγωγής!

https://youtu.be/IR0yHVljNHA