Ο συνεργάτης μας PHAOS Renewables συμμετείχε στην Renewable EnergyTech Expo με ειδική απεικόνιση των πάνελ μας, σε ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό stand.
Το ενδιαφέρον του κοινού ήταν μεγάλο. Απαντήθηκαν ερωτήματα, με παράλληλη αναφορά στις λύσεις 🌻 αγροτοφωτοβολταϊκών, την καινοτομία των πάνελ μας και τα οφέλη από τη χρήση τους.

1709798302467.jpg
1709927093767.jpg
1709927093522.jpg